PATRON – NASZ PAN CZESŁAW

Dlaczego jest nim Czesław Niemen?

Bo idealnie do siebie pasujemy – nie straszne nam „chodzenie pod prąd”. Do tego nasza ADE jest w muzycznym mieście, w którym to ponad 30 lat temu Czesław Niemen, jeden z najbardziej charyzmatycznych wokalistów polskiej sceny muzycznej, stał na scenie i był wtedy na jarocińskim festiwalu kimś z innej bajki. Kimś nieznanym, trochę dziwnym, niepasującym. Wszystkie te określenia dobrze znamy, bo kiedy w Jarocinie powstała Akademia też określano nas mianem dziwnej szkoły. Przy bramie wjazdowej do Akademii jest napis, który zrobili nasi uczniowie: „witajcie w naszej bajce”. To sygnał dla wjeżdżających, że może być inaczej, a nawet powinno być inaczej. Czy u nas jest dziwnie? My śpiewamy za naszym patronem, że to świat jest dziwny, a świat tworzą ludzie. Szkoła ma realny wpływ na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży, zatem możemy pozostać dziwni, jeśli dziwny jest brak tolerancji na egoizm, ostrą rywalizację, przemoc, nieustający wyścig, różnorodność, bezrefleksyjność i bezkrytyczne przyjmowanie wszystkiego, co niesie tzw. postęp cywilizacyjny. Niemenowa wrażliwość na drugiego człowieka jest nam bardzo bliska. W ten sposób chcemy wychowywać naszych uczniów. Zależy nam na tym, aby uczniowie ADE oprócz nauki nauczyli się też patrzeć na siebie nawzajem i mówili do siebie językiem bez przemocy. Wierzymy, że wśród naszych uczniów są i będą ludzie dobrej woli, o których śpiewał nasz patron.

 

Skip to content