ABSOLWENT ADE

Jaki jest?

 • MA OTWARTY UMYSŁ
 • ZNA BIEGLE PRZYNAJMNIEJ JEDEN JĘZYK OBCY
 • JEST PRZEDSIĘBIORCZY
 • POTRAFI PRACOWAĆ W ZESPOLE I DZIELIĆ SIĘ ZADANIAMI
 • WIE, GDZIE SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ
 • NIE BOI SIĘ POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW
 • JEST CIEKAWY ŚWIATA
 • JEST AKTYWNY SPOŁECZNIE
 • JEST ŚWIADOMY SWOICH MOCNYCH STRON
 • RADZI SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI
 • JEST EMPATYCZNY
 • JEST ETYCZNY
 • JEST ASERTYWNY
 • MA POCZUCIE OBOWIĄZKU
 • PODEJMUJE INICJATYWĘ
 • DBA O SWOJE ZDROWIE
 • JEST ODPOWIEDZIALNY
 • DBA O SWOJĄ PLANETĘ
Skip to content