HARMONOGRAM

ROK SZKOLNY 2020/21

Terminy stałe

Spotkania Społeczności Uczniów – raz w tygodniu – według planu zajęć

Spotkania Społeczności Pracowników Pedagogicznych – raz w miesiącu – poniedziałki.

W roku szkolnym 2020/2021 będą cztery dni ze statusem “krótki dzień”. Tego dnia zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze będą do 13.30. Terminy “krótkich dni”: 17.09, 30.11, 22.03, 21.06;

Spotkania klasyfikacyjne

Rok szkolny w ADE dzieli się na trymestry.

Dwa pierwsze trymestry kończą się klasyfikacją śródroczną, ostatni trymestr kończy się klasyfikacją końcoworoczną. Podczas klasyfikacji śródrocznych uczeń otrzymuje informacje opisowe (Trymestralne Informacje o Postępach Ucznia TIoPU).

Na około miesiąc przed klasyfikacja końcoworoczną uczniowie otrzymują oceny przewidywane (te są już wyrażone stopniem), które można podwyższyć w drodze indywidualnych ustaleń z nauczycielami lub w drodze egzaminu rozstrzygającego.

Spotkania Społeczności Rodziców

Społeczność Rodziców spotyka się podczas zebrań w grupach (zwłaszcza rodzice uczniów młodszych) lub na spotkaniach indywidualnych oraz podczas Akademii Rodzica.

Formy spotkań

Przewidujemy możliwość odbywania się w/w spotkań w formule hybrydowej – w siedzibie szkoły lub on-line przy użyciu narzędzia google meet.

I trymestr 

Wrzesień

01.09 – rozpoczęcie roku szkolnego

02 – 04.09 – dni integracyjne 

17.09 – wyjazdowe szkolenie Społeczności Pracowników Pedagogicznych ADE – zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze do 13.30 – krótki dzień 

23.09 – spotkanie Społeczności Rodziców z kadrą ADE – godz. 17.00 

21 – 30.09 – przekazanie i spotkania z rodzicami w sprawie IPET

21.09 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych ADE

Październik

14.10 – Święto Edukacji Narodowej w ADE (dzień bez zajęć dydaktycznych według stałego 

planu)

19.10 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych ADE

Listopad

11.11 – Święto Niepodległości – dzień wolny 

12 – 13.11 – dni wolne 

16.11 – szkolenie Społeczności Pracowników Pedagogicznych ADE

30.11 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych ADE – klasyfikacja 

po pierwszym trymestrze 

II trymestr

Grudzień

01 – 11.12 – rozmowy trymestralne

22.12 – wigilia społeczności ADE 

23 – 31.12 – zimowa przerwa świąteczna 

Styczeń 2020

06.01 – święto – Trzech Króli, dzień wolny

04 – 15.01 – FERIE

25.01 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

Luty

16.02 FESTIWAL MUZYKI I TAŃCA – URODZINY CZESŁAWA NIEMENA

Marzec

01.03 – szkolenie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

22.03 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych – klasyfikacja po drugim    trymestrze – krótki dzień

26.03 – termin wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych dla maturzystów

23 – 31.03 – rozmowy trymestralne

III trymestr 

Kwiecień

01 – 06.04 – wiosenna przerwa świąteczna

26.04 – klasyfikacja roczna maturzystów

26.04 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

30.04 – zakończenie roku maturzystów

Maj 

03.05 – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

24.05 – termin wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych 

24.05 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

Egzamin maturalny (pisemny)*:

04.05 – j. polski pp

05.05 – matematyka pp

06.05 – j. angielski pp

*Pozostałe terminy egzaminu maturalnego zostaną udostępnione w harmonogramie dla maturzystów. 

04 – 06.05 – dni wolne od zajęć dydaktycznych

Czerwiec 

03.06 – święto – Boże Ciało, dzień wolny

04.06 – dzień wolny

07 – 18.06 – rozmowy trymestralne 

11.06 – termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych 

14.06 – termin składania podań o egzaminy rozstrzygające 

15 – 18.06 – Egzaminy rozstrzygające i klasyfikacyjne

14 – 18.06 – FESTIWAL PROJEKTÓW I PASJI

Bal Licealny – termin do ustalenia z mentorami

21.06 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych – klasyfikacja końcoworoczna   – krótki dzień 

24.06 – uroczystość zakończenia roku szkolnego

25.06 – odbiór świadectw

25.06 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych podsumowujące rok szkolny 2020/21

Lipiec – Sierpień 

03 – 31.08 – prace koncepcyjne kadry na rok szkolny 2020/2021