JACY JESTEŚMY?

WSPÓŁPRACA

Jesteśmy nowocześni, bo wiemy, że edukacja to więcej niż wiedza, to konkretne umiejętności. Jesteśmy świadomi, bo rozumiemy, że edukacja nie jest procesem zamkniętym w cyfrze. Chcemy, aby absolwent ADE potrafił pracować w zespole, umiał dzielić zadania i planować. Uczymy, że największa satysfakcja jest z dawania, a nie tylko brania.

Jesteśmy dziwni, bo nie porównujemy się z innymi. Nie ścigamy się w turnieju szkół, rozumiemy jednak, jak ważne są egzaminy, które stanowią przepustkę do wymarzonej szkoły czy studiów. Nasi uczniowie uczą się dla siebie i jedyny wyścig jaki prowadzą to ich samych z sobą, swoimi ambicjami, chęciami, możliwościami.

WSPARCIE

Jesteśmy niekonwencjonalni, bo jesteśmy odważni. Jesteśmy otwarci, bo dostrzegamy i cenimy pasje oraz talenty naszych uczniów. Rozumiemy, że istnieje życie poza szkołą. Jesteśmy wyjątkowi, bo mamy określone standardy. Wiemy, że uczeń ADE zważa na drugiego człowieka, jest świadomy ekologicznie i szanuje poglądy innych.

PERSONALIZACJA

Jesteśmy elastyczni, nie formatujemy uczniów. Jesteśmy specjalni, bo szanujemy to, że każdy z nas jest inny. Wiemy, że nie musimy wszyscy tego samego, w tym samym czasie i tak samo.

Stawiamy na partnerstwo we współpracy uczniów i nauczycieli. Nowoczesnymi metodami wspieramy wewnętrzną motywację naszych uczniów do podejmowania edukacyjnych wyzwań.

Skip to content