CO NAS WYRÓŻNIA?

W Liceum ADE nie ma sztywno ustawionych profili, właściwie to jest ich tyle, ilu jest uczniów. Każdy ma swój indywidualny plan. Można jednocześnie rozszerzać chemię i historię sztuki. Licealiści już wiedzą, co ich interesuje, w czym czują się najlepiej, my stwarzamy warunki do zdobycia wiedzy i umiejętności, ale też pomagamy to rozpoznać. Filozofią Akademii jest, aby absolwenci liceum nie tylko mieli w kieszeni dobrze zdaną maturę, by dostać się na studia, ale także konkretny fach, który można wpisać do CV. Chcemy, aby absolwenci ADE potrafili odnaleźć się na rynku pracy, aby wiedzieli, że świat stoi przed nimi otworem, a studia w dużym mieście są dopiero początkiem spełniania ich marzeń.

Uczniowie często zajęcia odbywają poza murami Akademii, np. w muzeach, parkach, na uczelniach wyższych, w lesie, w ogrodzie botanicznym, kinie. Podczas warsztatów uczniowi sami wybierają najistotniejsze wiadomości i później podczas zajęć w Akademii dzielą się swoimi spostrzeżeniami, dyskutują, wspólnie tworzą projekty. Przestrzeń w Akademii i jej okolice również pozwalają na przeprowadzanie zajęć w nietypowych miejscach, jak: w kącikach z kanapami, w tipi, na tarasie czy na terenie zielonym wokół budynku ADE. Te miejsca powstają po to, by uczeń mógł pracować w jak najlepszych warunkach oraz w przyjaznym dla siebie otoczeniu.

W ADE nie ma dzwonków, które odliczają 45 minut. Jedne zajęcia w ADE trwają około 50 minut. Uczniowie mogą na nich zmieniać aktywności, pracować w kilkunastoosobowych grupach różnowiekowych, grupach zaawansowania. W Akademii edukacja zorganizowana jest w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osobisty rozwój i robienie we własnym tempie maksymalnych postępów na miarę jego możliwości, skupiająca się na wewnętrznej motywacji, stawiająca na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność, wykorzystująca nowoczesne technologie. Każdy uczeń realizuje swój IDER – Indywidualną Drogę Edukacyjnego Rozwoju, o którym dyskutuje ze swoim mentorem i nauczycielami. W Akademii nie ma bieżących ocen cyfrowych, w zamian za to są opisowe informacje zwrotne o postępach ucznia. Realizujemy Program Dobrej Edukacji, nad którym nadzór merytoryczny sprawuje Instytut Dobrej Edukacji. Pracujemy według określonych standardów: podążanie za potrzebami uczniów, opieka mentorska, realizowanie projektów, ocenianie pomagające rozwijać się, naturalne środowisko technologii, przyjazna szkolna przestrzeń, uczenie się poza szkołą, zarządzanie społecznościowe. 

W południe w ADE jest półgodzinna przerwa obiadowa. Wtedy uczniowie korzystają z zamówionych posiłków z zaprzyjaźnionych restauracji lub w kuchni odgrzewają sobie przyniesione obiady z domu, robią tosty.

Skip to content