JAK DOŁĄCZYĆ?

Zasady rekrutacji uczniów do Liceum ADE UWAGA ZMIANY NA OKRES TRWANIA STANU EPIDEMII

Proces rekrutacji do Liceum ADE składa się z kilku etapów:

KROK 1. ZŁÓŻ DOKUMENTY ONLINE: Zgłoszenia chęci podjęcia nauki w Liceum ADE

Po wysłaniu formularza online zadzwonimy pod numer wskazany w zgłoszeniu i zaprosimy na rozmowę w ADE lub online (zależy od sytuacji pandemicznej).

KROK 2.  ROZMOWA Z TOBĄ I TWOIM RODZICEM O NAUCE W ADE :

W trakcie rozmowy wzajemnie się poznamy. Opowiemy Tobie i Twoim Rodzicom o Akademii. Odpowiemy na wszystkie nurtujące Was pytania. Na drugą część spotkania zostaniesz zaproszony tylko TY i tam oddamy Ci pole do popisu. Twoim zadaniem będzie opowiedzieć nam o sobie, swoich zainteresowaniach i planach na przyszłość. Zaskocz nas, zagadaj albo pokaż filmik o sobie, to będzie Twój czas na to, abyś przekonał nas, że jesteś świetnym kandydatem na naszego licealistę. My przedstawimy Ci nasz pomysł na Twoją edukację w Liceum ADE. Jeśli po rozmowie zdecydujesz, że chcesz podjąć dalsze kroki w procesie rekrutacji, to otrzymasz od nas teczkę z dokumentami*, które wypełnione przyślesz na adres: ade.jarocin@dobraedukacja.edu.pl lub przyniesiesz do ADE – masz na to 14 dni od daty rozmowy.

*Teczka z dokumentami, które otrzymasz w ADE, w razie czego także do pobrania tutaj:

 • wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie do Liceum ADE (druk do pobrania)
 • wniosek kandydata (druk do pobrania)
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia (sportowe, naukowe, artystyczne oraz wszystkie inne, z których jesteś dumny)
 • posiadane opinie/orzeczenia
 • klauzula informacyjna RODO (druk do pobrania)
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej* 

JEŚLI ZŁOŻYSZ DOKUMENTY W TERMINIE I OKAŻE SIĘ, ŻE MAMY WSPÓLNĄ WIZJĘ NA TWOJĄ EDUKACJĘ, JUŻ NA TYM ETAPIE MOŻEMY PRZYJĄĆ CIĘ DO GRONA NASZYCH PRZYSZŁYCH LICEALISTÓW I PODPISAĆ UMOWĘ O KSZTAŁCENIE.

KROK 3. UZUPEŁNIJ DOKUMENTY O:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów.

KROK 4. PODSUMOWANIE REKRUTACJI:

Telefonicznie przekażemy informację o wyniku rekrutacji.

Rozmowy z kandydatami prowadzone są sukcesywnie, w miarę zgłaszania się kandydatów. Uczniowie Akademii Dobrej Edukacji mają pierwszeństwo w ubieganiu się o miejsce w liceum. Niewykonanie któregoś z wyżej wymienionych działań oznacza rezygnację z miejsca w szkole.

Informacje o opłatach:

 • *Opłata rekrutacyjna  – 150 zł (po przyjęciu ucznia do liceum opłata jest zaliczana na poczet wpisowego – 150 zł, jeśli uczeń nie zostaje przyjęty, to opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna)
 • Czesne na rok szkolny 2021/2022 –  4560 zł za rok szkolny (rozłożone na 12 rat – 380 zł miesięcznie lub 10 rat – 456 zł miesięcznie)
 • NUMER KONTA: 58 1240 1242 1111 0010 6989 3534 (Akademia Dobrej Edukacji, ul. Przemysłowa 3, 63-200 Jarocin; tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko kandydata)
Skip to content